Palvelut

Olemme perheyritys: kokeneet fysiatrian erikoislääkäri ja fysioterapeutti. Meillä yhteistyö ”kasvokkain” on arkipäivää.

Vaikka käytämmekin työssämme kaikkea saatavilla olevaa uuttaa tekniikkaa emme ole etävastaanottojen kannattajia. Meille tavalliset pitkittyneet ongelmat edellyttävät potilaan tapaamista vastaanotolla ja perusteellista taustatietojen selvittämistä ja klíinistä tutkimusta.

Eero Penttinen

Fysiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Eero Penttinen on pitkän linjan kokenut fysiatri, joka pystyy diagnosoimaan ja laatimaan hoitosuunnitelman vaativimpiinkin tuki- ja liikuntaelinongelmiin.

Erityisesti Eero on kaularankaspesialisti. Yläniskaongelmat ja niskavammojen jälkitilat ovat  hänen parasta osaamistaan.

Toinen intressialue on alaselkä- alaraaja, myös jalkateräongelmat.

Eero on jo vuosia ollut myös toimenpidefysiatri- englantilaisten opein- eri nivelinjektiot: polvi- ja olkapää- kaula- ja lanneranka. Myös ns. viskosupplementaatio- hyaluronaatti-injektiot.

Sekä kaula- että lannerankapotilailla Eeron hoitovalikoimaan kuuluvat myös hermojuuripuudutukset.

Moni kaularankapotilas on saanut ainoan, hyvän  avun Eeron injektioista.

    

Tuija Penttinen

Fysioterapeutti

Tuija Penttisellä on poikkeuksellinen laaja ja kokemus sekä rangan  hellävaraisissa mobilisaatiotekniikoissa että täsmällisissä ja tehokkaissa harjoitteissa. Tämä konkretisoituu erityisesti kaularankaongelmissa,  missä tarkka käsittely yhdistyy erinomaiseen ”silmään” harjoitteiden ohjauksessa sekä koti että kuntosalimaailmaan.

Erityisesti yläniskaongelmien takia- mitkä usein liittyvät kaularankavamman jälkitilaan- potilaan kannattaa hakeutua Tuijan hoitoon, mutta toimintamallimme mukaan ensin Eeron diagnosoitavaksi.

Tarpeettomia hoitoyrityksiä säästetään, kun fysioterapiassa päästään heti ongelman ytimeen.

Oikealla diagnoosilla tehokkaaseen hoitoon

Kliinisen diagnoosin varmentamisessa ovat MRI- ja tietyissä kaularankatapauksissa CT- tutkimukset nykypäivää. MRI on jo sinällään varsin haitaton ja erityisesti uutta tekniikkaa käyttävän kartiokeila CT:n säderasitus on varsin pieni.

Tutkimusten hinta on valitettavasti vuoden -23 alusta noussut KELA korvauksen poistumisen takia yli 100 eurolla. Nyt on entistä tärkeämpää kohdentaa tutkimus oikein. Niistä ei kuitenkaan edelleenkään pidä ”säästää” erityisesti pitkittyvissä ongelmissa liian pitkään

MRI- ja CT-kuvat on myös osattava tulkita. Radiologin lausunto on tietenkin ”pohjana”, mutta kliinikon pitää arvioida, mitkä muutokset ovat merkityksellisiä ja myös ”miten tämän näköinen niska ja selkä käyttäytyy arkielämän liikkeissä ja kuormituksessa”. Eero Penttisellä on tässä erityisen pitkä kokemus.

MRI-kuvien siirtäminen yksityisiltä toimijoilta toiselle sähköisesti ei edelleenkään ole mahdollista eikä kaikkia CD-levyjä saada isoissa terveyspalveluyrityksissä edes avattua. Fysiatripalvelussa saamme kuitenkin avattua ja katsottua kaikkien kuvantamisyritysten CD-levyt, joten kuvalöydösten merkitystä tarkennetaan aina vastaanotolla.